لیست تمام زیرنویس های فارسی موجود

Poster

Shameless (US) زيرنويس فارسي فصل 6 season 6 s06 Imdb

  • Year: 2016This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here


  • زيرنويس با امتياز خوب
  • بدون امتياز
  • مشاهده شده
    نام زيرنويس         زبان زيرنويس Files H.I.     مترجم
Farsi/Persian shameless.فصل ششم کامل  
: من فقط همه رو تو یک فایل قرار دادم telegram.me/omidhe75 
Farsi/Persian Shameless.US.Season.6.All.Episodes.BluRay.Source  
► هماهنگ شده با نسخه بلوری| IranFilm.Net 
Farsi/Persian Shameless.US.Season.6.All.Episodes.720p.BluRay  
► هماهنگ شده با نسخه بلوری| IranFilm.Net 
Farsi/Persian Shameless.US.Season.6.All.Episodes.1080p.BluRay  
► هماهنگ شده با نسخه بلوری| IranFilm.Net 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E12.HDTV.All.Versions  
عـمـاد و ایـلیـا | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E11.HDTV.All.Versions  
عـمـاد و ایـلیـا | IranFilm & 9movie  
Farsi/Persian Shameless.US.S06E10.HDTV.All.Versions  
عـمـاد و مـصـطـفـی | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E09.WEB-DL  
عـمـاد و مـصـطـفـی | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E09.HDTV.All.Versions  
عـمـاد و مـصـطـفـی | IranFilm & 9movie  
Farsi/Persian Shameless.US.S06E08.WEB-DL  
عـمـاد و مـصـطـفـی | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E08.HDTV.All.Versions  
عـمـاد و مـصـطـفـی | IranFilm & 9movie  
Farsi/Persian Shameless.US.S06E07.WEB-DL  
ایـلیـا | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E07.HDTV.All.Versions  
ایـلیـا | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E06.WEB-DL  
مـصـطـفی EISHEN | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E06.HDTV.All.Versions  
مـصـطـفی EISHEN | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E05.WEB-DL  
عـمـاد و ایـلیـا | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E05.HDTV.All.Versions  
عـمـاد و ایـلیـا | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E04.WEB-DL  
ایـلیـا و عـمـاد | IranFilm & 9movie  
Farsi/Persian Shameless.US.S06E04.HDTV.All.Versions  
ایـلیـا و عـمـاد | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E03.WEB-DL  
مـهـرداد و ایـلیـا | IranFilm & 9movie  
Farsi/Persian Shameless.US.S06E03.HDTV.All.Versions  
مـهـرداد و ایـلیـا | IranFilm & 9movie  
Farsi/Persian Shameless.US.S06E02.WEB-DL  
ایـلیـا و عـمـاد | IranFilm & 9movie  
Farsi/Persian Shameless.US.S06E02.HDTV.All.Versions  
ایـلیـا و عـمـاد | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E01.WEB-DL  
عـمـاد | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E01.HDTV.All.Versions  
عماد | IranFilm & 9movie  
Farsi/Persian shameless.ALL.s06.hdtv  
: من فقط همه رو تو یک فایل قرار دادم telegram.me/omidhe75 
Farsi/Persian Shameless(Complete Season 6)720 & 1080 BluRay  
مترجیمن : عماد ، ایلیا ، مهرداد و مصطفی IranFilm & 9Movie ارائه‌ای مشترک از تیم‌های ترجمه SepehrRed90 : هماهنگی زیرنویس 
Farsi/Persian Shameless US S6 complete 480p 720p x256  
جمع آوری و هماهنگی